Välkommen till BOSSE

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter är en psykosocial habilitering
som arbetar med frågor som rör funktionsnedsättning.

Du som har en fysisk funktionsnedsättning kan få stöd från oss.
Det krävs ingen remiss och det är kostnadsfritt att komma till BOSSE.
Vi ger rådgivande och stödjande samtal samt erbjuder KBT och gruppaktiviteter.

Cirkel- och temakatalogen för vårterminen 2024 har nu kommit och skickas ut med mail och post. Har du inte fått den och önskar ett exemplar – kontakta oss.

Öppettider och kontakt

Vi har öppet alla helgfria vardagar och nås på 08-544 88 660
eller bosse@bosse-kunskapscenter.se.

Vi finns på Döbelnsgatan 59 i Stockholm.

För frågor gällande utbildning, handledning eller föreläsning
nås vi på 08-544 88 660 eller utbildning@bosse-kunskapscenter.se.

Just nu arbetar vi med att uppdatera vår hemsida och beräknar att vara klara med det under hösten 2024. Under tiden har vi denna tillfälliga hemsida.

Pågående projekt

Under första kvartalet 2024 driver BOSSE ett projekt om egenmakt. Projektet är nu avslutat och projektrapport finns för den som vill ha.
Du kan läsa mer om projektet på https://www.bosse-kunskapscenter.se/egenmakt.