bild: bosses logotype
"" Läs upp "" Anpassa "" Kontakt "" Startsidan


Öppet fönster vid sjö

2013-11-15
Markör. Vad erbjuder BOSSE?
Att komma till BOSSE innebär att du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med att finna lösningar på besvärlig...
:: Läs mer om: Vad erbjuder BOSSE?

Bosse på nätet logga

2014-03-27
Markör. BOSSEs tjänster via nätet!
BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter har genom e-tjänsten, BOSSE På Nätet, öppnat upp för möjligheten att teckna avtal f...
:: Läs mer om: BOSSEs tjänster via nätet!

Arbetet med kvalitetsgarantin på BOSSE skingrar molnen som kan uppstå.

2013-12-08
Markör. Kvalitetsgaranti på BOSSE.
Arbetet med att öka kvaliteten på de insatser som ges på BOSSE är ständigt pågående. Du är alltid välkommen att ge bå...
:: Läs mer om: Kvalitetsgaranti på BOSSE.

Bengt Westerberg och Therese Karlberg

2013-06-14
Markör. Se inspelade versionen av BOSSE På Nätets seminarium:.
Nya möjligheter eller ett fjärmande från det ”mänskliga s...
:: Läs mer om: Se inspelade versionen av BOSSE På Nätets seminarium:.

Bilden saknar beskrivande text.

2013-09-18
Markör. BOSSE vann upphandlingen! Stockholms läns landsting tecknar avtal med BOSSE.
I en nyligen avslutad upphandling har Stockholms läns landsting bestämt sig för att teckna avtal med BOSSE vad gäller...
:: Läs mer om: BOSSE vann upphandlingen! Stockholms läns landsting tecknar avtal med BOSSE.

 

BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter
ADRESS: Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm
TEL: 08-54488660, FAX: 08-54488661, TEXTTEL: 08-54488667
ORG.NR: 769600-0160
© 2006 - 2015