Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Verksamhetsdeltagare (VD)

Du som kommer till BOSSE, för att få råd och stöd och/eller deltar i gruppverksamhet, kallas verksamhetsdeltagare, vilket förkortas VD.

VD är också en förkortningen för verkställande direktör. För oss på BOSSE ligger det en medveten tanke bakom denna dubbla betydelse.

Vi ville finna ett ord som speglar förhållandet mellan den som kommer och den som är konsulent på BOSSE. Det är du som avgör vad kontakten med BOSSE ska användas till.

Du styr ditt eget livsföretag – du är din egen VD

Personerna som söker oss har rörelsehinder, ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar som berör de kognitiva färdigheterna, tal, hörsel, syn eller minne.

Erfarenhet av att ha en fysisk funktionsnedsättning är den gemensamma nämnaren för de som kommer till BOSSE.