Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Råd och Stöd

Vi erbjuder

Enskilda råd- & stödsamtal kring;

  • självbild och självkänsla
  • att hantera omgivningens attityder
  • information om rättigheter
  • att formulera sina behov
  • vägar till bättre hälsa

Sexuell hälsa, samtal och råd kring;

  • relationer
  • sexualitet och identitet
  • sexuell praktik

Anhörigstöd

  • samtal utifrån situationen som anhörig

 

Vi ger samordnad hjälp och stöd inom alla de vård- och rättighetsområden som berör livet med funktionsnedsättning.

Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt där mötet mellan verksamhetsdeltagare (VD) och konsulent är jämlikt.

Målet är att möjliggöra ökad kunskap, bättre hälsa och att ge individen fler redskap.

 

Det behövs ingen remiss eller läkarintyg för att komma till oss och det är kostnadsfritt att vara vara verksamhetsdeltagare på BOSSE.

Varmt välkommen att höra av dig på telefon eller e-post!