Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Hur förbereder vi oss för en krissituation – föreläsning med MSB

Kom och lyssna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Vi får höra hur vi som medborgare  
kan förbereda oss på en kris samt hur vi ska agera. 

Vi får information, kunskap och möjlighet att ställa frågor. 

En lista med bra saker att ha vid en kris
Tid:

onsdag, 23 november 18:00-20:00

Plats:

BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter, Döbelnsgatan 59, Stockholm.

Ansvarig:

Erika Meurlin.

Sista anmälningsdag:
Anmäl dig till denna cirkel