Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Anhöriggrupp

Vill du träffa andra i en liknande situation  
för att utbyta tankar och erfarenheter?  

Vi välkomnar dig som är anhörig eller närstående  
till en person med funktionsnedsättning  
som har kontakt med BOSSE 

Två personer sitter på en röd bänk. Till vänster står en rollator.
Tid:

Inställd

Plats:

Ansvarig:

Ubah Robleh och Susanne Qwist

Sista anmälningsdag:
Anmäl dig till denna cirkel