Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Projekt HBTQI

normbrytande funktionalitet och psykisk hälsa

Projektresultat:

Projektet HBTQI, normbrytande funktionalitet och psykisk hälsa har genomförts under 2022. Syftet har varit att genom en förstudie undersöka psykisk ohälsa bland personer som identifierar sig som hbtqi och har en fysisk funktionsnedsättning.  

Vi vill tacka Bidragsstiftelsen som har beviljat medel till projektet. Tack även till våra samarbetspartners Riksförbundet DHR, DHR Region Stockholm samt Neuro Stockholms länsförbund som bidragit med värdefulla kontakter. Framförallt ett stort tack till deltagarna som har bidragit med sina tankar och erfarenheter.

Förstudien: ” Det är ingen som frågar hur det är” går att läsa i pdf:en nedan eller                                                        maila bosse@bosse-kunskapscenter.se för att få förstudien skickad till dig.

HBTQI-projekt förstudie

En artikel från tidningen Funktionshinderpolitiken;

Hbtqi och fysisk funktionsnedsättning – dubbel kamp (funktionshinderpolitik.se)

Bakgrund

Under 2022 driver BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter ett nationellt projekt som finansieras av DHR Bidragsstiftelse.  

Projektet ska genomföra en förstudie med syfte att undersöka psykisk ohälsa bland HBTQI personer med fysisk funktionsnedsättning.  

Genom individuella kontakter och gruppsamtal med målgruppen vill vi tillsammans med deltagarna beskriva deras erfarenheter och prioriterade behov.  

Samtalen kan ske fysiskt eller digitalt.  

Projektet vill sprida information om att det pågår och önskar hjälp med att komma i kontakt med personer som tillhör målgruppen.  

Även yrkesverksamma är välkomna att höra av sig om man vill bidra eller få information.  

Projektet genomförs med stöd av våra samarbetspartners Riksförbundet DHR, DHR Region Stockholm samt Neuro Stockholms länsförbund.  

Projektledare Ubah och Krister med den färdigställda förstudien

——————————————————————————————————-

Vi söker dig som identifierar dig som HBTQI-person och som har en fysisk funktionsnedsättning.

Genom individuella samtal och gruppsamtal vill vi tillsammans med dig beskriva olika erfarenheter och tankar kring psykisk hälsa.

Hur pratar vi om psykisk hälsa?

Känner du dig sedd och inkluderad i olika samanhang?

Vi riktar oss till deltagare från hela landet. Är du intresserad och vill delta i projektet är du välkommen att kontakta oss. Vi är nyfikna på dina erfarenheter!

Projektledare

Krister Gullberg och Ubah Robleh

hbtqi@bosse-kunskapscenter.se

08-544 88 660