Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Mångfald

BOSSE tycker att mångfald är viktigt.
Det betyder att det är viktigt
att människor tillåts vara olika
och blir mötta med samma respekt oavsett vem de är.
Detta eftersom varje människa har lika mycket värde
och har samma rätt att vara sig själv.

Vi är emot varje form av diskriminering.
Lagen förbjuder diskriminering på grund av

  • funktionsnedsättning
  • etnicitet
  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • ålder
  • religion eller trosövertygelse.

Vi tror att kunskap om människors olikheter
är bästa sättet att förebygga diskriminering.
Vi arbetar därför aktivt
för att fördjupa våra kunskaper i mångfaldsfrågor.
Detta gör vi genom återkommande utbildning
för hela personalen.
Vi arbetar systematiskt utifrån en utbildningsplan
för att säkerställa att vi över tid
kunskapssäkrar inom hela mångfaldens bredd.

regnbågeflagga i närbild