Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

BOSSE – Bakgrund

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter har en gedigen plats i svensk historia, funktionshinderspolitiken och brukarrörelsen. Strävan för att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt och möjlighet att leva sina liv på egna villkor är startskottet i början av dess historia.

Verksamheten startade 1981 som ett projekt, som i början hette Huvudstaprojektet, med medel från Allmänna Arvsfonden. Verksamheten tog namnet Bostads- och serviceenheten eftersom de vanligaste frågeställningarna gällde just rätten till egen bostad och adekvat service. En förkortning av det långa namnet utvecklades så småningom och kom att hette det verksamheten heter än idag – BOSSE.

Viktigt att ha i åtanke är att vid denna tid fanns inte Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade(lagen om LSS 1993:387). Denna rättighetslag trädde i kraft först den 1 januari 1994. Det innebär att under den tid som BOSSE blev till så var det betydligt svårare för personer med funktionsnedsättningar att ansöka om insatser som personlig assistans, egen anpassad lägenhet m.m.

BOSSE var till en början en försöksverksamhet för boendeträning i samarbete med Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU). Redan från början var det deltagarna som kom att forma vad som skulle komma att bli dagens BOSSE.

År 1987 övergick projektet till en verksamhet med Omsorgnämnden i Stockholms läns landsting (SLL) som huvudman. I samband med kommunaliseringen av omsorgsverksamheten 1994 övertog Stockholms stad huvudmannaskapet och fick uppdraget att för länets räkning svara för relationerna med BOSSE.

1994 valde BOSSE att knoppa av och driva verksamheten i egen regi. Personalgruppen bildade en ekonomisk förening, som idag drivs som ett personalkooperativ.