Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Om BOSSE

BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter är en
psykosocial  habilitering som arbetar med frågor
som rör funktionsnedsättning.

Det krävs ingen remiss för att vända sig till oss
och är kostnadsfritt för de som tillhör vår målgrupp.

På BOSSE ser vi helheten. Vi arbetar utifrån en egen arbetsmodell där mötet med varje individ utgår från;

  • dina Behov
  • din Omvärld
  • din rätt till Självständighet
  • att allt sker i Samarbete med dig
  • respekt för ditt Eget ansvar

Vi har en helhetssyn där det själsliga, fysiska och praktiska får hanteras parallellt.

Vi ger samordnad hjälp och stöd inom alla de vård- och rättighetsområden som berör livet med funktionsnedsättning.

Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt där mötet mellan verksamhetsdeltagare (VD) och konsulent är jämlikt. Målet är att möjliggöra ökad kunskap, bättre hälsa och att ge individen fler redskap.

Vi erbjuder utbildning, handledning och föreläsningar inom;

  • bemötande
  • assistans
  • sexuell hälsa

till både VD och aktörer inom vård, omsorg, assistans och habilitering.