Förstudien om egenmakt

– så hanterar du livspusslet

Förstudiens logotyp.

En nationell förstudie av BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter.

Nu är samtliga intervjuer avslutade och arbetet med rapporten är i full gång. Vi siktar på att bli klara med rapporten till mitten av april.

Vi vill passa på att tacka dig som har varit med och bidragit med dina erfarenheter och tankar på området egenmakt. Din insats är värdefull för oss!
/Gabriella på BOSSE

För mer information 
Ring: 08-544 886 60
Mail: egenmakt@bosse-kunskapscenter.se 

Integritetspolicy-förstudien om egenmakt.


Förstudien genomförs i samarbete med

Neuro Stockholms länsförbund logotyp.
DHRs logotyp
Lasse brukarstödcenters logotyp.

Förstudien finansieras av

DHR bidragsstiftelsens logotyp.