Förstudien om egenmakt

– så hanterar du livspusslet

Förstudiens logotyp.

En nationell förstudie av BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter.

Vilket behov av stöd behöver och önskar du för att nå självständighet, självbestämmande och samtidigt behålla din integritet din värdighet och dina rättigheter gentemot myndigheterna och samhället övriga aktörer?

Vi söker dig som har en rörelsenedsättning och som vill vara med och delge dina erfarenheter och tankar kring makt, kontroll och inflytande över ditt liv.  

Vi vill gärna intervjua dig och uppskattar att det tar mellan 30 – 60 min. Samtalen kan ske fysiskt eller digitalt. För att du ska känna dig trygg är Intervjuerna konfidentiella. Vill du hellre besvara intervjufrågorna skriftligt så går det naturligtvis bra och även då gäller sekretessen. 

Du är välkommen att höra av dig om du är intresserad av att medverka. Vi påbörjar intervjuerna så snart din anmälan är registrerad och tidsbokad. 

Lättast skickar du din intresseanmälan till egenmakt@bosse-kunskapscenter.se så återkommer vi inom kort. Du kan även ringa till 08-544 886 60.  

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter arbetar med frågor som rör funktionsnedsättning. Vi ger rådgivande och stödjande samtal samt erbjuder KBT och gruppaktiviteter samt ger stöd gällande sexuell hälsa – till dig som har fysisk funktionsnedsättning. www.bosse-kunskapscenter.se 

Ser fram emot att höra ifrån dig, 
Gabriella på BOSSE

För mer information 
Ring: 08-544 886 60
Mail: egenmakt@bosse-kunskapscenter.se 

Integritetspolicy-förstudien om egenmakt.


Förstudien genomförs i samarbete med

Neuro Stockholms länsförbund logotyp.
DHRs logotyp
Lasse brukarstödcenters logotyp.

Förstudien finansieras av

DHR bidragsstiftelsens logotyp.