Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

BOSSE är nominerade till S:t Julian-priset, arbetsgivaregenskaper

13 oktober, 2022

Nomineringskommittén för S:t Julian priset har fått in förslag på BOSSE för kategorin Arbetsgivaregenskaper.  Därför fick vi i veckan besök av kommitteen. Vi fick möjlighet att berätta hur vår värdegrund om allas rätt till delaktighet och utveckling gäller för såväl verksamhetsdeltagare som personal. Vi känner oss hedrade och håller tummarna.

Bildtolkning: Kommitténs Pia Enhage och Johanna Persson, BOSSEs Krister, Yvonne och Patrik framför BOSSEs höj- och sänkbara kök

Nomineringstexten lyder:

BOSSE arbetar utifrån en formulerad och sedan länge tillämpad värdegrund om erfarenhet av funktionsnedsättning som en källa till unik kompetens. Denna kompetens kan endast tas till vara genom att personer som lever med erfarenheten anställs. På annat sätt kan den inte tillföras arbetsgruppen. Det handlar om individuella erfarenheter men också kollektiva insikter som kommer av att arbetsgruppen som kollektiv måste inrätta sina aktiviteter efter begränsningar och andra förutsättningar som funktionsnedsättningen medför på individplanet. Ett enkelt exempel är det begränsade urvalet av konferenslokaler då valet styrs av behov av tillgänglighet för alla.

Verksamheten har alltid varit öppen för att deltidsarbete är en självklarhet för den som inte vill eller pga funktionsnedsättning inte klarar att jobba heltid. Den senaste rekryteringen är ett modigt exempel. Efter att i alla 40 år haft verksamhetschef anställd på 100% anställdes den senaste verksamhetschefen på 75% då det var vad som var möjligt pga funktionsnedsättning.

BOSSE omsätter i praktiken sin värdegrund om fokus på kompetens snarare än på hinder. Detta gör BOSSE till det föredöme de enligt sin Kunskapspolicy strävar efter att vara för samhället och bland arbetsgivare. Detta gör BOSSE till en värdig vinnare av S:t Julian priset, kategori Arbetsgivaregenskaper.

Kategorier: Nyhetsflöde