Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Information om BOSSE

11 maj, 2022

I höstas togs ett tjänstemannabeslut på Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning. Man avbröt då den sedan tidigare påbörjade upphandlingen av psykosocial habilitering som utförs av BOSSE. Samtidigt meddelade man en förlängning av innevarande avtal t o m december 2023. Det betyder att BOSSE riskerar att läggas ned om beslut blir verklighet.

Förlängningen motiverades med att skapa tid för ”sömlös övergång till andra verksamheter”. Den tydliga ambitionen från förvaltningens sida är att BOSSE efter 2023 inte ska vara utförare av psykosocial habilitering för regionens räkning.

Vi menar att beslutet leder till att:

  • BOSSEs under lång tid uppbyggda erfarenhet och kompetens splittras
  • de vårdgivare inom primärvården som förmodas ta över uppdraget saknar förutsättningar att fullgöra uppdraget vilket kommer leda till försämrat stöd för målgruppen
  • försämrad samordning mellan regionala och kommunala insatser
  • försvåra situationen för invånare med funktionsnedsättning att hitta rätt i vården och att vårdbehov därmed riskerar att inte bli tillgodosedda
  • omsorgs- och andra behov av insatser riskerar att ej tillgodoses med negativ hälsoutveckling som följd
  • uteblivitet psykosocialt stöd kommer leda till merarbete inom olika delar av vården

Vi tror att det vore ett stort misstag om detta beslut realiserades. Vi uppvaktar därför politikerna och beskriver hur vi ser på situationen. Under våren 2022 tar vi emot Hälso-och sjukvårdsnämndens samtliga partier på studiebesök. Vi upplever att politikerna är villiga till dialog och vi hoppas därför att det ska finnas en lösning som innebär att vi kan fullfölja verksamheten även efter 2023.

14 juni kl 13:30 håller vi ett seminarium öppet för alla. Temat är ”Behovet av och rätten till råd & stöd”. Kom gärna då för att lyssna till intressanta samtal och samtidigt visa ditt stöd för BOSSE.

Adressen är då Kungstensgatan 17. Mer information om denna dag kommer inom kort att läggas upp här på hemsidan och i sociala media men du kan redan nu anmäla dig på länken nedan. Vi ser fram emot att träffa dig!

BOSSE 40 år » Bosse (bosse-kunskapscenter.se)

För löpande information – följ oss gärna på Facebook, Instagram och Linkedin. Vi hittas på Bossersk.

Tagga gärna dina inlägg med #bossersk #bossersk40

Kategorier: Nyhetsflöde