Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Personuppgifter

Tystnadsplikt och Sekretess

All personal på BOSSE har tystnadsplikt.

 

Det innebär att alla uppgifter som rör dig skyddas av sekretess och får bara

lämnas ut till andra om du har lämnat ditt godkännande.

Det gäller också om någon annan myndighet vill ha uppgifter om dig.

 

Den som bryter mot tystnadsplikten kan straffas enligt lag.

 

Finns det några undantag från sekretessen och tystnadsplikten?

I vissa fall har personalen på BOSSE skyldighet att göra anmälan till annan myndighet

till exempel om ett barn riskerar att fara illa.

 

Personuppgiftslagen (PuL)

På BOSSE registreras dina personuppgifter elektroniskt enligt Personuppgiftslagen (PuL).