Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Möte

Det finns 3 olika mötesformer som du som enskild verksamhetsdeltagare på BOSSE kan delta i.

  1. Mötet på BOSSE
  2. Mötet på annan plats

Ett möte på BOSSE är oftast en timme lång.  Konsulenterna kan till exempel hjälpa dig att skriva och ta kontakt med olika myndigheter. Vi tar även fram information på internet tillsammans med dig. Vi ringer tillsammans upp på högtalartelefon de myndigheter och verksamheter som är aktuella för dig. Det är du som verksamhetsdeltagare som bestämmer vad vi ska arbeta med under våra möten. Vi erbjuder även stödsamtal där du som verksamhetsdeltagare får möjlighet att prata med en konsulent kring din sociala situation.

Arbetet sker alltid tillsammans med VD.

Ett möte på BOSSE oavsett form ska präglas av gott bemötande, delaktighet, inflytande, personlig service och tilltro till individens egna resurser.

1. Mötet på BOSSE

Den vanligaste mötesformen sker i lokalerna på BOSSE.

När du har anmält dig i receptionen kan du vänta i vår trevliga lobby. En eller två konsulenter kommer och möter upp dig.

Mötet sker sedan i ett av de mötesrum som finns i vår lokaler. Alla mötesrum är tillgängliga och är utrustad med en dator och en telefon. Några rum har även soffa eller fåtölj.

Vid första mötet på BOSSE måste vi se din legitimation. Därefter presenterar konsulenterna verksamheten. Konsulenterna upplyser även om att de har tystnadsplikt och att de är skyldiga att föra journalanteckningar mellan mötena. Du får här möjlighet att berätta vem du är och vad för råd och stöd som du behöver idag och eventuellt längre fram. Vi arbetar därefter tillsammans med dig utifrån de frågor du vill ha hjälp med.

2. Möte på annan plats

Om du som verksamhetsdeltagare har svårt att ta dig till ett besök på BOSSE med färdtjänst eller sjukresa finns möjlighet att en eller två konsulenter kommer hem till dig. Vi har också möjlighet att delta på möten tillsammans med dig på myndigheter eller andra verksamheter utanför hemmet.

Vid första mötet måste konsulenterna se din legitimation. När vi träffas hemma hos dig informerar konsulenterna om verksamheten på BOSSE. Konsulenterna upplyser även om deras tystnadsplikt och att de är skyldiga att föra journal mellan mötena.  Vid mötet hemma hos dig är det du som bestämmer vad vi tillsammans ska arbeta med.

Vid möten på myndighet eller ute på olika verksamheter finns vi som ett stöd för dig. Vi kan hjälpa dig att skriva minnesanteckningar under mötet eller påminna dig om viktiga punkter som du vill ta upp. Det är du som bestämmer vilken roll konsulenterna ska ha under mötet med annan part.