Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Avtal

BOSSE har avtal med olika uppdragsgivare för att ge råd och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Från det att man fyllt 16 år kan man ha kontakt med vår verksamhet.
Våra uppdragsgivare är:

 • Stockholms läns landsting
 • Stockholm stad
 • Lidingö stad, Norrtälje och Solna stad

Om din kommun inte har avtal med oss så kan vi ansöka om individuellt  avtal såväl inom Stockholms län som utanför.
Vi samverkar med:

 • Personer med funktionsnedsättning
 • Anhöriga
 • Kommuner
 • Landsting
 • Assistansberättigade
 • Kooperatörer
 • Yrkesutbildningar (socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut)
 • Funktionshinderorganisationer
 • Privata assistansbolag
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Habilitering och Hälsa
 • Tolkförmedlingar
 • Sveriges Kommuner och Landsting SKL
 • Överförmyndarnämnd/god man