Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Avtal

BOSSE har avtal med olika uppdragsgivare för att ge råd och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Från det att man fyllt 16 år kan man ha kontakt med vår verksamhet.
Våra uppdragsgivare är:

 • Stockholms läns landsting
 • Stockholm stad
 • Solna stad
 • Lidingö stad

Om din kommun inte har avtal med oss så kan vi hjälpa dig att ansöka om individuellt avtal, såväl inom Stockholms län som utanför. Kontakta BOSSE för att få mer information.

Vi samverkar med:

 • Personer med funktionsnedsättning
 • Assistansberättigade
 • Anhöriga
 • Kommuner
 • Funktionshinderorganisationer
 • Landsting
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Habilitering och Hälsa
 • Sveriges Kommuner och Landsting SKL
 • Överförmyndarnämnd/god man
 • Kooperatörer
 • Yrkesutbildningar (socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut)
 • Privata assistansbolag
 • Tolkförmedlingar