Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Landstingets policy för delaktighet– Helt i linje med BOSSE:s arbete

Landstingets förnyade policy – Helt i linje med BOSSE:s arbete

BOSSE arbetar på uppdrag av bland annat Stockholms läns landsting. Landstinget har år 2017 infört en ny policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Policyn utgår från fem så kallade viljeyttringar som ska finnas som grund för hela verksamheten både i arbetet inom verksamheten och i kontakter utåt. De fem viljeyttringarna är:

  • att möta människor med respekt

BOSSE:s värdegrund färgar hela vårt arbetssätt. Vi strävar efter att varje Grön Check Symbolmänniska ska mötas som en individ med eget ansvar och med respekt för integritet och erfarenheter. Vi på BOSSE vill att alla ska känna sig välkomna oavsett etnicitet, ålder, funktionsvariation, livsåskådning, religion, sexuell läggning, kön eller könsuttryck. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla och förbättra oss. BOSSE är en HBT-certifierad verksamhet och vi har också mottagit Stockholms läns landstings bemötandepris. • användarvänlig kommunikation

Som verksamhetsdeltagare hos oss har du två konsulenter knutna till dig. AllGrön Check Symbol kommunikation anpassas efter dina behov. Vi tillhandahåller tolk efter behov, lättläst information, Daisy-skiva (digital talskiva) m.m. Information från oss kan du nå på olika sätt och via olika medier. Du har också möjlighet att träffa oss via internet – ”BOSSE på nätet”. Vår hemsida är tillgänglig och vi finns nåbara via sociala medier såsom Facebook och Instagram.

  • fysiskt tillgänglig

BOSSE:s lokaler ligger centralt i Stockholm. Vi har öppet kontorstid och finnsGrön Check Symbol på plats till 18 en dag i veckan. Våra lokaler är inbjudande och tillgängliga. Vi vill att du ska känna dig trygg i att kunna komma till oss utan hinder och besvär. Broschyrer och övrig information är lättåtkomlig och anpassad för olikheter. I år inför vi också ”drop-in” två halvdagar i veckan för akuta möten.

  • öppenhet och samverkan

Bosse bjuder ofta in verksamhetsdeltagare till seminarier, utbildningar och Grön Check Symbolföreläsningar. Vi tar upp önskade ämnen som intresserar och frågor som är aktuella i tiden. BOSSE har också ett utåtriktat och gott samarbete med intresse- och funktionshinderorganisationer, myndigheter, övriga organisationer och andra verksamheter. Vi håller oss uppdaterade och följer upp förändringar och tillsammans med våra verksamhetsdeltagare utvärderar vi kontinuerligt vårt arbete.

  • allas arbetsförmåga tillvaratas.

På BOSSE lever vi som vi lär och mångfald bland de anställda på BOSSE är Grön Check Symbolen självklarhet. Flera av våra konsulenter har en egen funktionsnedsättning och vi ser detta som en viktig kompetens. Vårt arbete med våra verksamhetsdeltagare färgas av den grundläggande idén om varje människas förmåga att kunna påverka sin situation. Målet med vårt arbete är att erbjuda dig fler redskap och ökade möjligheter att själv bestämma över ditt liv och din framtid. Detta synsätt vill vi sprida, något som vi tror att både samhället och medborgarna tjänar på.

Skapad 14 mars, 2017.