Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

HBT certifiering

BOSSE är en HBT-certifierad verksamhet.

HBT är förkortning för Homo-, Bi- och Transsexuell.

 

De olika orden beskriver vilket kön den har som man blir kär i och vilket kön man själv upplever sig vara.
Certifiering är en form av utbildning.

 

Vi vill att alla ska känna sig välkomna på BOSSE oavsett sexuell läggning, kön eller könsuttryck.

Därför har BOSSE gått en utbildning genom RFSL och fått ett godkännande  diplom kallat certifiering.

 

Fördjupad information

Utbildningen har gett oss verktyg så vi idag arbetar mer aktivt med frågor kring HBT på BOSSE. Vi har fått en större förståelse och medvetenhet kring situationen för HBT- personer.

När vi blickar bakåt är vi mycket nöjda med utbildningen i HBT-frågor. Utbildningen har medfört viktig och stimulerande kunskap till hela arbetsplatsen. Det är vår förhoppning och övertygelse att BOSSE genom certifieringen har blivit öppnare och mer välkomnande för HBT-personer.
HBT-certifieringen en del i vårt aktiva mångfaldsarbete. BOSSE har en mångfaldspolicy som du framöver kommer kunna läsa här.

Vill du få mer information om vad en HBT-certifiering innebär kommer du framöver kunna läsa mer om det här.
Certifieringens grundutbildning pågick 2009-2010. Sedan dess har certifieringen förnyats år 2012 och 2015 genom uppföljande utbildning. Nyanställd personal har fått särskild utbildning.