bild: bosses logotype
"" Läs upp "" Anpassa "" Kontakt "" Startsidan


Bosse på nätet logga
2015-02-13

BOSSEs tjänster via nätet!

BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter har genom e-tjänsten, BOSSE På Nätet, öppnat upp för möjligheten att teckna avtal för innevånarna i samtliga landsting och kommuner. Stockholms Läns Landsting var först, generellt avtal finns sedan 1/9 2013.


AVTAL
Idag har BOSSE generella och individuella avtal för samtalsstöd i olika former. För mer information och avtalsförslag kontakta:
peter@bosse-kunskapscenter.se
eller
marita@bosse-kunskapscenter.se

lyssna på ett reportage; SRF Läns & Riksnytt Klicka här

Läs och se Inspelad version av BOSSE På Nätets seminarium- från 2013-03-15: klicka här

Citat från deltagare
"-Ibland har man tur. Bosse på Nätet kom som en räddande ängel när det var riktig kris. Kontakten med Bosse är bland det bästa jag har upplevt under alla dessa år, och jag har haft många kontakter på grund av min funktionsnedsättning."

"-Tekniskt har det aldrig krånglat och den personliga kontakten fungerar lika bra som om vi satt i samma rum trots att de handlar om allvarliga frågor."
Citaten är hämtade från artiklar skrivna av Malena SjöbergVad innebär det att ha kontakt?

BOSSE På Nätet möte
Vi bokar tid och möts i ditt personliga rum på nätet.
Vi skickar länk och lösenord till ditt rum. I rummet kan vi ostört ha möten via bild, röst- och textkommunikation. Vi kan vara samtalsstöd/bollplank, hjälpa dig att skriva ansökningar, överklaganden eller fylla i blanketter.

Fysisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller en hjärnskada?
Att ha kontakt med BOSSE På Nätet innebär, information, rådgivning och stöd. BOSSE erbjuder fler redskap och därmed ökade möjligheter att själv bestämma över sitt liv. Konsulenterna på BOSSE är ett stöd som du anlitar för att få den hjälp du behöver för att själv kunna driva dina frågor.
Konsulenten är en samtalspartner till dig och det är du som är experten på dig själv, konsulenten bidrar med kunskap.
Vanliga frågor till BOSSEs konsulenter:

-Vad innebär de lagar och regler som finns, vilka rättigheter har jag, vart vänder jag mig?

-Jag vill ha hjälp att skriva en ansökan eller överklaga ett beslut när det t.ex. gäller assistans, hemtjänst, handikappersättning, färdtjänst, bilstöd, arbete, sysselsättning m.m.

-Jag behöver stöd i mina myndighetskontakter.

-Jag vill veta vad det innebär att flytta hemifrån.

-Jag vill prata om livet med funktionsnedsättning, familj, sexualitet, identitet.

-Jag vill hitta en ny assistansanordnare som passar mig bättre, vad ska jag tänka på vid avtalsskrivning?


Vinster med BOSSEs sammanhållna stöd
Det stöd som finns att tillgå idag är uppdelat och den samlade kunskapen om adekvat stöd saknas i det gängse utbudet. BOSSEs beprövade arbetssätt med Kombinationen av att ge kunskap oavsett huvudman, vara bollplank och stödja dina val har visat sig vara ett givande koncept för att komma vidare och kunna hantera de situationer som uppstår på grund av funktionsnedsättningen. BOSSE kompletterar sjukvårdens kurativa insatser och övriga handläggares uppgifter.

BOSSE På Nätet har prioriterat enkelheten i tekniken!
För att delta i BOSSE På Nätet behöver du inga särskilda tekniska förkunskaper. Vi vet att många har "teknikrädsla" du kan lugnt lita på vår hjälp och support.

För att delta i BOSSE På Nätet behöver du följande utrustning.
Dator (PC).
Bredbandsuppkoppling
Headset (mikrofon och hörlurar)
Webkamera
Laptop med inbyggd kamera och mikrofon fungerar också.
Mac användare ska kunna ansluta inom kort.

Systemkrav dator och operativsystem

Är din dator nyinköpt 2005 eller senare, är sannolikheten stor att allt fungerar

Lägsta systemkrav
• Windows 2000, XP eller senare.
• Pentium 4 eller nyare
• 512 MB RAM tillgängligt

BOSSE På Nätet, ska fungera med alla headset och webbkameror, vid inköp kolla att headset och kamera fungerar med ditt operativsystem (ex. Windows XP, Windows Vista, Windows 7).

För bästa resultat bör alla anslutningar vara via en fast anslutning (Kabel). Trådlös anslutning kan vara temperamentsfull.

Skicka e-post till peter[at]bosse-kunskapscenter.se eller ring om du är osäker eller undrar något.

Säkerheten på BOSSE På Nätet
all kommunikation sker via en dedikerad server i Sverige. Kommunikationsplattformen BOSSE På Nätet kan enbart administreras på plats. All kommunikation mellan deltagare och konsulent från BOSSE krypteras. Varje deltagare får ett eget rum, lösenordet till rummet förnyas regelbundet.
Vi har tystnadsplikt och internetrummen är avlyssningssäkrade.

Mac användare kan ansluta inom kort, mobil/surfplattor ska kunna ansluta framåt hösten.
Senaste nytt angående macdatorer, enligt utvecklarna av systemet ska systemet fungera ihop med macdatorer inom kort. Vi ber om ursäkt för de förseningar som blivit för macanvändare att kunna ta del av BOSSEs tjänster.

Vill du ha kontakt, eller testa och få veta mer?
Intresseanmälan/frågor skickas till Peter Stark eller Marita Säther.

peter[at]bosse-kunskapscenter.se
eller
marita[at]bosse-kunskapscenter.se

Eller ring oss på tel: 08 - 54488660

Projektet, BOSSE På Nätet, finansierades med medel från arvsfonden- september 2011- september 2013

Arvsfonden logotypMer om BOSSEs synsätt:
På BOSSE är du VD. Det betyder Verksamhetsdeltagare - men främst att du själv är VD över ditt eget liv! Det är detta som är vår verksamhetsidé.

Hos oss på BOSSE finns en grundläggande idé och tro på människors egen inneboende kraft och förmåga att kunna påverka sina livsvillkor.

Varje människa ska bli bemött som en individ med eget ansvar och med respekt för sin person och sina erfarenheter. Ingen ska i sitt dagliga liv bli föremål för insatser där andra har fattat beslut över ens huvud.

Kontakten med BOSSE ska medföra att man anser sig ha fått större möjligheter och fler redskap för att förändra sitt liv och sin framtid.


Mer om säkerhetsaspekterna för BOSSE På Nätet (BPN)
Datasäkerheten för kommunikation mellan VD (Verksamhetsdeltagare) och konsulenter via BPN är gjord utifrån de lagar, regler och föreskrifter som berör området. Samtal har förts med Datainspektionen och Socialstyrelsen för verifiering av BPN datasäkerhet och riktlinjer för sekretess.

Autentisering (kontroll av identitet): En första intervju och/eller planering görs via videokonferenssystemet BPN. Vid överenskommelse om fortsatt samarbete skapas ett ”eget mötesrum” som endast denna kontakt får tillgång till vid möten med konsulent från BPN.

Länk och nytt lösenord skickas inför varje möte antingen via mail, SMS eller telefonkontakt. Det är enbart utvald konsulent på BPN som kan skapa nya ”mötesrum” för deltagare. Inget rum går att använda förrän konsulent från BPN öppnar det. När deltagaren kommer in i rummet sker visuell autentisering/ behörighetskontroll. Rummet går att låsa efter att alla kommit in.

Behörighetskontroll: Det är enbart deltagaren som får länk och lösenord till mötesrummet. Konsulent från BPN skickar lösenordet ca 15 min innan mötet ska äga rum. När deltagaren går in via lösenordet ser BPN konsulent att kontakten är på väg in, öppnar då video, text och audiokommunikationen i mötesrummet. Man ser varandra genom videosystemet och det blir visuell behörighetskontroll.

Olika behörighetsgrader/privilegier går att tilldela deltagaren efter inloggningen. Det vanligaste förfarandet är att konsulenten agerar värd och VD agerar deltagare. Standardinställning är att deltagaren inte kan göra någonting som inte öppnas/tillåts av konsulenten.

Kommunikationssäkerhet: All video, audio och textkommunikation handhas och sker via en dedikerad server i Sverige. Ingen video, audio eller textkommunikation lämnar nationsgränsen till annan server. All kommunikation krypteras mellan användarna och servern. Servern kan enbart servas på plats, dvs. den är inte åtkomlig utifrån via VPN tunnling eller liknande.

Rutiner för säkerhetskopiering: Säkerhetskopiering sker en gång per dygn och data sparas i fyra veckor. Värt att poängtera är att det inte finns användardata på servern, den är en ren applikationsserver.

Skydd mot obehörig trafik och skadlig programvara: Servern står skyddad bakom ett brandväggslager där endast den trafik släpps igenom som är nödvändig för funktionaliteten. För att säkra upp ytterligare släpps endast trafik igenom brandväggarna för mot servern SSL-krypterad kommunikation. Endast behörig driftpersonal på Compose IT System AB har åtkomst till servern samt behörigheter att förändra brandväggsregler. På servern finns installerad programvara för skydd mot virus och skadlig kod som uppdateras och övervakas centralt.

IT-Hosting: BPNs dedikerade server hostas av Compose IT System AB som är en av de 10 leverantörer som har ramavtal via ramavtalsansvarig myndighet Kammarkollegiet Box 2218, 10315 Stockholm. Att ha ramavtal via kammarkollegiet för IT-hosting av myndigheters sajter, ger ett gott renommé på säkerheten för företaget.


BOSSE- Råd, Stöd & Kunskapscenter
ADRESS: Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm
TEL: 08-54488660, FAX: 08-54488661, TEXTTEL: 08-54488667
ORG.NR: 769600-0160
© 2006 - 2017