Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudinnehållet

Funktionshindersombudsmannen i Stockholms Stad + BOSSE

5 mars, 2019

Pia Enhage, Funktionshindersombudsmannen i Stockholms Stad besöker oss 😊 En mångårig tradition som fortsätter efter Riita-Leena Karlsson. Syftet med dessa möten är att utbyta information och BOSSEs konsulenter berättar vilka tendenser de ser i Stockholm stads olika stadsdelar.

Pia presenterade programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Målet för programmet är att alla medborgare ska ha rätt till delaktighet och att alla ska kunna delta på jämlika villkor i samhället.
Exempel på rättighet är att alla ska kunna delta i den demokratiska processen, t ex att vallokaler ska vara tillgängliga. Staden erbjuder bland annat gratis ledsagning på valdagar.
Alla verksamheter i staden har ett ansvar att bidra till att programmet efterlevs.

Pia skriver just nu en rapport som ska vara färdig efter sommaren. Hon ska titta på alla verksamhetsberättelser och göra intervjuer för att se om programmet gett avtryck.
Pia kommer och besöker oss i höst igen när hon skrivit klart sin rapport!
Vill du läsa mer om programmet så följ länken nedan:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Mojligheter-att-paverka/Program-for-tillganglighet-och-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning1/

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Mojligheter-att-paverka/Program-for-tillganglighet-och-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning1/

Kategorier: Nyhetsflöde